P2031_P2032_P2033_P2034_P2035_P2036_SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE

2020-03-09T09:25:12+00:00

P2031 - Sensor de temperatura de gas de escape (Banco 1, Sensor 2) P2032 - Sensor de temperatura de gas de escape baja (Banco 1, Sensor 2) P2033 - Sensor de temperatura de gas de